Tổng quan về Nhà thông minh – SmartHome

KIỂM SOÁT & ĐIỀU KHIỂN
TỪ 1 TRUNG TÂM

Trong ngôi nhà thông minh , tất cả mọi thiết bị được kết nối với nhau từ một trạm trung tâm dùng để điều khiển.
Điều này có nghĩa rằng một trạm trung tâm duy nhất , từ việc đơn giản việc phát hiện chuyển động đến tự động chuyển đổi để có thể kiểm soát không chỉ chiếu sáng, mà còn là hệ thống báo động, hệ thống rèm mành, âm nhạc và vv. Hãy tạm biệt với các thiết bị đơn lẻ kiểu cũ!

Scroll to Top