Esylux-PD-C360I/12 Mini- EP10426032

Xut x: Germany
Bo hành:12 tháng
ESYLUX-PD-C360I/12 MINI- EP10426032 Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, ngưỡng sáng, vùng hoạt động (Vùng hoạt động 12 × 12m tại độ cao 3-5m).