Esylux-PD-C360I/6 Mini- EP10425868

Xut x: Germany
Bo hành:12 tháng
Esylux-PD-C360I/6 Mini- EP10425868: Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, ngưỡng sáng, vùng hoạt động (Vùng hoạt động 6 × 6m tại độ cao 3-5 m).