Esylux-PD-C360I/8 MINI- EP10426025

Xut x: Germany
Bo hành:12 tháng
Esylux-PD-C360I/8 MINI- EP10426025: Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, ngưỡng sáng, vùng hoạt động (Vùng hoạt động 8 × 8m tại độ cao 3-5m).