Extension – Bộ mở rộng đầu vào/ra số và tương tự

Xut x: Áo
Bo hành:12 tháng
Extension được điều khiển tập trung bởi Miniserver và nó cung cấp cho bạn thêm các kết nối vật lý đầu vào/ra số/tương tự giúp việc lên cấu hình linh hoạt hơn và mở rộng hệ thống hiệu quả