Minisever Go – Bộ điều khiển trung tâm công nghệ không dây

Xut x: Áo
Bo hành:12 tháng
Bộ điều khiển trung tâm Miniserver kết hợp với các bộ mở rộng, phần mềm ứng dụng miễn phí (free) giúp việc cấu hình và xây dựng kịch bản cho ngôi nhà thông minh trở nên dễ dàng