Orbis Circumat – OB132512- Cảm biến tự động bật tắt đèn

Xut x:  Spain
Bo hành:12 tháng
ORBIS Circumat – OB132512 Cảm biến tự động bật tắt đèn theo thời gian, ngưỡng sáng, vùng hoạt động (Vùng hoạt động 7 × 7m tại độ cao 2,5m).