Relay Extension-Mở rộng đầu ra rơ-le

Xut x: Áo
Bo hành:12 tháng
Với 14 rơle chịu được dòng 16A, sử dụng được với cả tải nặng dùng để diều khiển rèm của bạn , giá xoay , hệ thống sưởi dưới sàn, đèn lũ , bình đun nước nóng .v.v…Kết nối các Relay  Extension đến Miniserver qua Loxone Link.