Dimmer Extension – Bộ mở rộng dimmer

Xut x: Áo
Bo hành:12 tháng
Thiết bị mở rộng Dimmer Extension cho phép điều chỉnh cường độ sáng của bất kỳ loại đèn ánh sáng nào như đèn dây tóc, đèn trần halogen,đèn huỳnh quang (CLF) hoặc đèn LEDs. Dễ dàng kết nối với Loxone Miniserver, cùng với 4 kênh dimmer và 8 đầu vào số mở rộng